ORUONEDAY 105

Kategori:Beskrivelse

Hele anlegget er designet for maksimal optimalisering av transportbarheten og for å redusere transportkostnadene til et minimum.Det er et mobilt, forhåndsmontert og ferdigkoblet system, designet for å tilfredsstille det økende behovet for å redusere installasjonstiden og -plassen for installasjon på byggeplassen.Den kompakte strukturen omfatter alle elementer, slik at den raskt kan endres fra transportkonfigurasjonen til den operative.

DEN ER UTSTYRT MED ET STYREHUS SOM ER INNLEMMET I STRUKTUREN SELV UNDER TRANSPORTFASEN.

BLANDEENHET OG HOPPEBlandeenheten er hjertet i anlegget, denne konfigurasjonen er den utstyrt medORUMD 3750/2500toakselblander, som lar ulike betongtyper blandes, og garanterer alltid den beste kvaliteten. Blandeenheten er også utstyrt med et ekspansjonskammer (Airbag) som samler opp støvfylt luft, generert av aggregatene og sementen etter å ha gått inn i blanderen.
Skipet, som leveres komplett med en gravitasjonslosseluke, glir inn i en skinne som er integrert del av strukturen. Driften er ekstremt sikker takket være tilstedeværelsen av et sett med grensebrytere og avstengningssystemer.ENDAGS OPPBEVARINGSENHET FOR AGGREGATER

Tilslags- og lagringsenheten er integrert i strukturen, mens lagerbeholdere er laget av varmgalvaniserte bølgeplater for å sikre lang levetid og uendrede egenskaper over tid. Dens spesielle design gjør monteringen rask og enkel, og dermed ekstremt allsidig.

TEKNISKE DATA – (STANDARDKONFIGURASJON)

Timeproduksjonm3/t105
Batchkapasitet (vibrer betong)m32,5
Strøm kreveskW125
Lastesystem for transportbånd (kraftkreves)kW18
Planetarisk miksermodORUMD 3750/2500
Hopp over (hastighet)m/s0,55
B600 sementveiebeholderl1600
Vannveiebeholder (valgfritt)l800
Samlet lagring (kapasitet)m360÷100
Veiesystem (godkjent-type)modav veieceller
Aggregat hygrometerprobe (mikrobølgeovn) (anbefalt valgfritt)modPK-3
Tilsetningssystem (anbefalt valgfritt)l/min3×24
Elektrisk kompressor (anbefalt valgfritt)modB7000
LedelsesenhetmodHPS 2100V

ORUENDAY 105