Lappekanon

Schäfer Technic Blowpatcher, Kalt lappekanon. Vår lappekanon har lavtliggende frontarm, som er montert i brøyteplaten på lastebilen. Den har en enhåndsbetjent joystick for styring av arbeidsoperasjonen. Et tydelig og oversiktlig styrepanel, der hvor mengder og doseringer kan avleses. Som tillvalg, kan den utstyres med måling av nøyaktige mengder bindemidddel. Lappekanonene kan leveres i mange forskjellige størrelser, og med en rekke forskjellige utsyrsvarianter og blir som regel bygd etter kundes ønske og behov.
Kategorier: ,