ORUONEDAG 75

Kategori:Beskrivelse

Hele anlegget er designet for maksimal optimalisering av transportbarheten og for å redusere transportkostnadene til et minimum.Det er et mobilt, forhåndsmontert og ferdigkoblet system, designet for å tilfredsstille det økende behovet for å redusere installasjonstiden og -plassen for installasjon på byggeplassen.

Den kompakte strukturen omfatter alle elementer, slik at den raskt kan endres fra transportkonfigurasjonen til den operative.

DEN ER UTSTYRT MED ET STYREHUS SOM ER INNLEMMET I STRUKTUREN SELV UNDER TRANSPORTFASEN.

BLANDEENHET OG HOPPEBlandeenheten er hjertet i anlegget, denne konfigurasjonen er den utstyrt medORUMS 2250/1500Stoakselblander, som lar ulike betongtyper blandes, og garanterer alltid den beste kvaliteten. Blandeenheten er også utstyrt med et ekspansjonskammer (Airbag) som samler opp støvfylt luft, generert av aggregatene og sementen etter å ha gått inn i blanderen.
Skipet, som leveres komplett med en gravitasjonslosseluke, glir inn i en skinne som er integrert del av strukturen. Driften er ekstremt sikker takket være tilstedeværelsen av et sett med grensebrytere og avstengningssystemer.

ENDAGS OPPBEVARINGSENHET FOR AGGREGATER

Tilslags- og lagringsenheten er integrert i strukturen, mens lagerbeholdere er laget av varmgalvaniserte bølgeplater for å sikre lang levetid og uendrede egenskaper over tid. Dens spesielle design gjør monteringen rask og enkel, og dermed ekstremt allsidig.

TEKNISKE DATA – (STANDARDKONFIGURASJON)

Timeproduksjonm3/t75
Batchkapasitet (vibrer betong)m31,5
Strøm kreveskW100
Lastesystem for transportbånd (kraftkreves)kW15
Planetarisk miksermodORUMS 2250/1500S
Hopp over (hastighet)m/s0,55
B600 sementveiebeholderl735
Vannveiebeholder (valgfritt)l600
Samlet lagring (kapasitet)m360÷100
Veiesystem (godkjent-type)modav veieceller
Aggregat hygrometerprobe (mikrobølgeovn) (anbefalt valgfritt)modPK-3
Tilsetningssystem (anbefalt valgfritt)l/min2×24
Elektrisk kompressor (anbefalt valgfritt)modB6000
LedelsesenhetmodHPS 2100V

ORUONEDAY 75