Slagkraft presenterer en ny kraftpakke og kran for veiskråninger

Med en nyutviklet Power Pack som oppfyller utslippskravene for EU Stage V og en ny kran basert på Cranabs-teknologi for lassbærerkraner, lanserer Slagkraft nå neste generasjon system for effektiv buskrens.

Slagkraft-systemet for buskrydding består av Powerpack, kran, kontrollsystem og klipper. Den nye Power Pack har modellnavnet W180 og erstatter den tidligere Power Pack W17. Den nye kranen som introduseres er basert på Cranabs populære lassbærerkraner med egenskaper som høy pålitelighet, beskyttet føring av slanger og hydrauliske sylindre og optimert geometri.

Store utviklingsendringer 

– Bakgrunnen for oppgraderingen er at vi har utviklet den nye motorpakken for å møte utslippskravene for EU trinn V. Vi har også gjennomgått hele motorpakkens design samt kranen i prosjektet, sier Håkan Bergh, markedssjef for Slagkraft innenfor Cranab.

Caterpillar motor

Maskinen drives av Caterpillar dieseldrevet C4.4-motor som yter 175 hk. Den oppfyller gjeldende utslippskrav, bruker lavere drivstofforbruk og representerer en ytelsesforbedring sammenlignet med den forrige.

Bedre sikt og stabilitet

Ved siden av den forbedrede ytelsen til motoren har maskinen blitt bedre med en optimalisert kranløsning som gir og bedre sikt og kjøreegenskaper. “Vi har videreutviklet og tilpasset krandesignet og endret plassering av kransvingbasen på maskinrammen. Det gir bedre sikt under arbeid og bedre stabilitet takket være lavere tyngdepunkt. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på i løpet av felttester vi har gjort, sier Håkan. – Maskinens sikt og stabilitet er to av de viktigste parameterne for å jobbe effektivt og ergonomisk med buskrydding langs veier og grøfter, fortsetter han.

Serieproduksjonen startet

Serieproduksjonen av den nye kraftpakken og kranen er startet og er allerede tilgjengelig for umiddelbar levering.

SC80 kran

W180 Power Pack