Schafer technic er spesialisten på maskiner og utstyr til overflatebehandling og bitumen emulsjoner. Schäfer – Technic leverer en rekke produkter av høy kvalitet innen overflatebehandling.

De leverer Blow Patcher (lappekanon)de har det de kaller OB Vario der lim og pukk legges ut. bruken av overflatebehandling, da dette er en svært gunstig måte for å utøke levetiden av asfaltdekket.

Joint sealing utstyr, dette er maskiner som er beregnet spesielt til sprekketetting, og forsegling. Denne maskinen kan brukes både med bitumen i blokk eller som flytende vare.

Schäfer Tecnic limtanker og limramper. De leverer tanker for ca. 1200 liter og oppover til ca. 14 000 liter som standard. Dette er da isolerte limtanker med oppvarming.

Oppvarmingen skjer ved hjelp av gass eller dieselbrenner. På limtanker beregnet for maksimal temperatur under 85°c brukes det flammerør som ligger lavt nede i tanken som varmetransportør. Skal bitumenet holde en høyere temperatur, da går de over til å bruke hetolje som varmebærer. Forklaringen på dette er at limet/ bitumenet lett tar skade ved for rask og hard oppvarming.

På disse tankene kan det monteres forskjellige typer limramper etter som hva utstyret skal brukes til. Vi har pumper og dyser som kan takle mengder fra 0,1 kg pr/m² til ca. 5 kg pr/m²

Schäfer Technic har en enorm erfaring på området liming. De er svært innovative på styringssystemer, og vi er svært stolte av disse produktene.

Mini mix er som et lite asfaltverk om bord på lastebilen. Mini Mix produserer kald asfalt, eller det vi gjerne kaller for asfaltslurry. Dette utstyret er spesielt beregnet for legging av tynne asfaltdekker, på eventuelle krakeleringer på overflaten. Schäfer Technc Mini Mix blir også brukt for legging av farget asfalt. Farget asfalt brukes gjerne på gang og sykkelveier, på gang felt over en vei osv.