Kolberg støpeasfalt utstyr. Her har vi vår leverandør av støpeasfalt. Kolber produserer stående støpeasfaltgryter fra ca 1,2 tonn opp til ca 14 tonn størrelse og knapt 5400liter volum. Dette er utstyr brukt for legging av membraner, der en ønsker at asfalten skal være vanntett. Dette brukes da mye på bruer tak, osv. Grytene har særdeles stor varmekapasitet. Temperaturområdet på støpeasfalt er fra 180° c og oppover. Varmes opp som regel med gassbrenner eller med dieselvarming.
Kolberg produserer også støpeasfalt dumpere i forskjellige størelser ( mest vanlig er 600l kapasitet). Nyhet på disse er at det finnes som et tilleggsutstyr for sporfylling. Det er rett å slett en liten støpeasfalt utlegger påmontert dumperen. Støpeasfaltdumperne er hydrostatisk drevet og kan fås i mange varianter.
R Kolberg har sin store forkjærlighet på Støpeasfalt utleggere. Her produserer de utleggere med en arbeidsbredde fra 2 meter og opp til 16 meteres bredde. Dette er presisjons maskiner, som er svært enkle i bruk og vedlikehold, så her har de drevet mye produktutvikling.
Liggende koker og annet mindre støpeasfalt utstyr leverer Grün til oss. De har også mye smått og gott utstyr for takleggere. Grün er en nær samarbeidspartner til R Kolberg.

Kolberg støpeasfalt utstyr. Her har vi vår leverandør av støpeasfalt. Kolber produserer stående støpeasfaltgryter fra ca 1,2 tonn opp til ca 14 tonn størrelse og knapt 5400liter volum. Dette er utstyr brukt for legging av membraner, der en ønsker at asfalten skal være vanntett. Dette brukes da mye på bruer tak, osv. Grytene har særdeles stor varmekapasitet. Temperaturområdet på støpeasfalt er fra 180° c og oppover. Varmes opp som regel med gassbrenner eller med dieselvarming.
Kolberg produserer også støpeasfalt dumpere i forskjellige størelser ( mest vanlig er 600l kapasitet). Nyhet på disse er at det finnes som et tilleggsutstyr for sporfylling. Det er rett å slett en liten støpeasfalt utlegger påmontert dumperen. Støpeasfaltdumperne er hydrostatisk drevet og kan fås i mange varianter.
R Kolberg har sin store forkjærlighet på Støpeasfalt utleggere. Her produserer de utleggere med en arbeidsbredde fra 2 meter og opp til 16 meteres bredde. Dette er presisjons maskiner, som er svært enkle i bruk og vedlikehold, så her har de drevet mye produktutvikling.
Liggende koker og annet mindre støpeasfalt utstyr leverer Grün til oss. De har også mye smått og gott utstyr for takleggere. Grün er en nær samarbeidspartner til R Kolberg.