ABM overtar agenturet for GreenTec i Norge!

Asfalt & Betong Maskiner AS har i sin strategi nedfelt at vi skal bli størst på kantklipping uansett segment. Som et ledd i denne strategien så har vi fra 01.01.2018 overtatt agenturet for GreenTec i Norge.

Vi har gjennom 30 år representert Slagkraft (utstyr til hjullaster) i Norge og har med dette etablert oss som en seriøs aktør innen leveranse av kantklipperløsninger til profesjonelle brukere.

GreenTec er et av de bedre alternativene på kantslått til traktor. Et stort og bredt sortiment av ulike klippearmer og løsninger, samt muligheter til å benytte mange nyttige redskaper som for eksempel greinsager og ulike klippeløsninger. For ytterligere informasjon ta kontakt eller se: https://greentec.eu/da