Vi selger og server våre produkter over hele landet. Vi har produkter som retter seg mot bygg – og anleggsentreprenører. kommunale og statlige etater.Vårt mål er å levere kvalitetsprodukter hvor det også forventes en høy kompetanse innen både salg og service slik at våre kunder kan få en faglig veiledning for valg av utstyr samt at de skal ha en trygghet for en god service senere.

Asfalt & Betong Maskiner AS ble grunnlagt i 1986.

100% fornøyde kunder
30+ Driftsår
30+ kvalitetsprodukter

Dette er ABMI 1990 ble hovedkontoret flyttet til Trondheim og dette har siden vært utgangspunktet for virksomheten. Med utviklingen av data og internett kunne man betjene kundene på en god måte selv over større avstander og behovet for avdelinger forsvant etter hvert. Derfor har all virksomhet vært samlet i Trondheim siden 1990.

Som for de fleste i vår bransje har vi hatt gode og mindre gode år, men vi har hatt som mål at vi skal være en seriøs aktør som tar vare på kundene samt at vi skal ha en ryddig økonomi.

Et historisk perspektivVed starten i 1986 hadde vi en del innarbeidede produkter
både innen asfalt og betong som hjalp godt i den første fasen.

Kantklipperutstyr

Det var et kantklipperutstyr som vi introduserte i 1988 som viser seg å ha størst betydning for oss i dag.

BUSKIS

I begynnelsen gikk det under navnet “BUSKIS” og fikk straks mange tilhengere.

Slagkraft

Siden er det kjent under navnet Slagkraft og har blitt en stor markedsleder innen det profesjonelle segmentet.

Lievers

I 1988 introduserte vi også Lievers som et merke for betongvibratorer og avrettingsutstyr for gulv.

En nasjonal bedrift

Kvalitetstegnologi

Spesialistfagkunnskap