Vi gratulerer Nordasfalt i Bodø med nytt Klistringsutstyr fra Schäfer – Technic!

Utstyret består av en emulsjonstank på 8000 liter 2000 liter vann og 650 liter diesel. Limbjelken er hydraulisk breddbar, fra 2,3 – 4,6 m arbeidsbrede. I tillegg er det montert utsyr for bruk av additiver. Klistringsutstyret er levert med full datafangst av areal og mengder som er brukt.